Telšių miesto vietos veiklos grupė

Telšių miesto VVG asociacija yra savanoriška organizacija, veikianti visoje Telšių miesto teritorijoje, įkurta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti ir įgyvendinti.

Asociacija įsteigta 2015 m. birželio 11 d. ir oficialiai įregistruota 2015 m. birželio 11 d. Jos steigėjai Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacija (juridinio asmens kodas 301097603, šiuo metu pakeista į „Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Te lšių filialas (juridinio asmens kodas 305696034)), Telšių moterų bendrija „Akvalina“ (juridinio asmens kodas 301741514, šiuo metu pakeistas pavadinimas į Telšių šeimų centras „Akvalina“), Telšių rajono savivaldybės taryba (180878299).

Pagrindiniai asociacijos tikslas - pagal vietos veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Telšių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus ir programas Telšių miesto teritorijoje.

Asociacijos tikslai atitinka 2021-2027 m. investicijų programos 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Asociacijos valdymo organai - visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas vadovas, kolegialus valdymo organas valdyba.

Asociacijos vadovė

Reda Raginskienė

Kontaktai:

Tel. +370 614 88506

Sedos g. 34A, Telšiai

vadovas@zvctelsiai.lt

Asociacijos steigėjai:

  • Telšių rajono savivaldybė

  • Telšių šeimų centras „Akvalina“

  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialas