Karinio miestelio teritorija verslui

Viena iš palankiausių Telšių rajono vietų, tinkamų verslui – karinis miestelis, esantis tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste. Karinis miestelis sutvarkytas pagal projekto, kuris buvo finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Tikslas buvo sudaryti palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai, pagerinant sąlygas investicijoms, kurios prisidėtų prie naujų darbo vietų Telšių mieste kūrimo, pritraukti.

Įgyvendinant projektą rekonstruota 13,1484 ha apleista teritorija. Įregistruoti 2 žemės sklypai komercinės paskirties, 2 - pramonės ir sandėliavimo, 1 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų, 1 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų (automobilių stovėjimo aikštelė), 3 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų (gatvės). Projektas baigtas 2018-03-13, 5 metus po projekto įgyvendinimo teritorijų veiklos negali būti keičiamos, sklypai negali būti parduodami iki 2023-03-13.

Kariniame miestelyje yra sklypų, kurie nėra įveiklinti

Karinio miestelio teritorijos laisvi sklypai:

  1. Žemaitės g. 67 pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos paskirties 3,37 ha 3 dalių sklype yra1232 m2 pastatas, kurio nuosavybės teisė priklauso savivaldybei. Yra galimybė išnuomoti visus tris sklypus. Sklype įvesta elektra, vandentiekio tinklai, ryšių tinklai.

  2. Žemaitės g. 63 esančioje 0,3391 ha komercinės paskirties sklypo dalyje pastatų nėra, įvesta elektra, vandentiekio tinklai, ryšių tinklai.

  3. Jono Semaškos g. 1 komercinės paskirties 0,7227 ha sklype pastatų nėra, įvesti elektros tinklai.

  4. Jono Semaškos g. 8 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų paskirties 1,7019 ha sklype pastatų (52H), priklausančių savivaldybei plotas 68 m2. Įvesti vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, skirstomasis dujotiekio tinklas, elektra.

    Kviečiame pasinaudoti esama galimybe – išsinuomoti laisvus sklypus ir juose vystyti norimą veiklą. Dėl platesnės informacijos apie sklypus, kuriuose yra pastatai, ir nuomos sąlygų galite kreiptis į Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėją Neringą Staponkienę el. paštu neringa.staponkiene@telsiai.lt arba telefonu (8 444) 56183, dėl laisvų sklypų, kuriuose nėra pastatų, į Nacionalinę žemes tarnybą el. paštu telsiai@nzt.lt arba telefonu (8 444) 56130.