Karinio miestelio teritorija verslui

Viena iš palankiausių Telšių rajono vietų, tinkamų verslui – buvusio karinio miestelio teritorija, esanti tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste. Buvusio karinio miestelio teritorijos infrastruktūros rekonstravimas buvo finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas 07.1.1-CPVA-V-902 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. Tikslas buvo sudaryti palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerinant sąlygas investicijų pritraukimui, kurios prisidėtų prie naujų darbo vietų Telšių mieste kūrimo.

Įgyvendinant projektą rekonstruota 13,1484 ha apleista teritorija. Įregistruoti 2 žemės sklypai komercinės paskirties, 2 - pramonės ir sandėliavimo, 1 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų, 1 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų (automobilių stovėjimo aikštelė), 3 - susisiekimo ir inžinerinių tinklų (gatvės). Projektas baigtas 2018-03-13.

Kariniame miestelyje yra sklypų, kurie nėra įveiklinti.

Karinio miestelio teritorijos laisvi sklypai:

  1. Žemaitės g. 67 pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos paskirties 3,37 ha (sklype padarytas vidinis atidalijimas į 3 sklypus). Sklype 0,8161 ha yra du statiniai turintys atskirus unikalius numerius, t. y. pastatas-dirbtuvės (bendras plotas – 809,08 kv. m) ir pastatas-garažas (bendras plotas – 273,20 kv. m). Abu jie nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Yra galimybė išnuomoti visus tris sklypus atskirai arba kartu. Sklype įvesta elektra, vandentiekio tinklai, ryšių tinklai.

  2. Žemaitės g. 63 esančioje 0,3391 ha komercinės paskirties sklypo dalyje pastatų nėra, įvesta elektra, vandentiekio tinklai, ryšių tinklai.

  3. Jono Semaškos g. 1 komercinės paskirties 0,7227 ha sklype pastatų nėra, įvesti elektros tinklai.

  4. Jono Semaškos g. 8 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų paskirties 1,7019 ha sklype pastatas (katilinė) priklauso valstybei, kurio plotas 68 m2. Įvesti vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, skirstomasis dujotiekio tinklas, elektra.

Kviečiame pasinaudoti esama galimybe – išsinuomoti laisvus sklypus ir juose vystyti norimą veiklą. Dėl platesnės informacijos apie sklypus, kuriuose yra pastatai, ir nuomos sąlygų galite kreiptis į Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėją Neringą Staponkienę el. paštu neringa.staponkiene@telsiai.lt arba telefonu (8 444) 56183, dėl laisvų sklypų, kuriuose nėra pastatų, į Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos el. paštu telsiai@nzt.lt arba telefonu (8 444) 56130.