Parama smulkiam ir vidutiniam verslui

Jei atstovaujate smulkios ar vidutinės įmonės apibrėžimą atitinkančią organizaciją (toliau - SVV), galite kreiptis dėl šių išlaidų kompensavimo:

Palūkanų už paskolas kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV, verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.;

 • kompensuojama 2 metus;

 • kompensacijos dydis - iki 100 procentų palūkanų, bet ne daugiau kaip 2.000,00 Eur per metus.

  Papildoma sąlyga - paskolos sutartis kreipimosi metu turi būti galiojanti arba pasibaigusi ne daugiau kaip prieš 12 mėn.

Rinkodaros priemonių – reklaminiams leidiniams, skrajutėms, lankstinukams, stendams, iškaboms, reklaminio ploto nuomai – išlaidų kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV; verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.*;

 • kompensuojama 2 kartus;

 • kompensacijos dydis:

  - iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur;

  - viešinimo paslaugas (radijas, spauda, televizija ir kt.) iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 100,00 Eur.

  *Papildoma sąlyga - SVV įsikūrusi ne anksčiau nei prieš penkerius metus skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Internetinių svetainių ar internetinių parduotuvių sukūrimo išlaidų kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV, verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.*;

 • kompensuojama 1 kartą;

 • kompensacijos dydis - iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur.

  *Papildoma sąlyga - įsikūrę ne anksčiau nei prieš penkerius metus skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Parodų ,renginių, konferencijų ir seminarų organizavimo ir juose dalyvavimo kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV, verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.*;

 • kompensuojama 2 kartus;

 • kompensacijos dydis - iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur.

  *Papildoma sąlyga - įsikūrę ne anksčiau nei prieš penkerius metus skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo išlaidų kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV; verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.;

 • kompensuojama 2 kartus;

 • kompensacijos dydis - iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur.

  Papildoma sąlyga - veikla vykdoma Telšių r. savivaldybės teritorijoje.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV, verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.;

 • kompensuojama 1 kartą;

 • kompensacijos dydis - iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500,00 Eur.

Įmonės registravimo išlaidų kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV, verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.*;

 • kompensuojama 1 kartą;

 • kompensacijos dydis - iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 150,00 Eur;

  *Papildoma sąlyga - įsikūrę ne anksčiau nei prieš penkerius metus skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Nekilnojamo turto, žemės ūkio ar kt. paskirties sklypų nuomos išlaidų kompensavimas:

 • gali kreiptis SVV, verslo asociacijos, ūkininkai ir kt.*;

 • kompensuojama 2 metus;

 • kompensacijos dydis - ne daugiau kaip 1500,00 Eur per vienerius metus.

  *Papildoma sąlyga - įsikūrę ne anksčiau nei prieš penkerius metus skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Jei atstovaujate įmonę, veikiančią ne ilgiau kaip 3 metus, kreipkitės į mus:

 • suteiksime išsamią konsultaciją dėl lėšų kompensavimo;

 • padėsime užpildyti paraišką;

 • padėsime rasti kitus reikalingus specialistus.