Asocijuoti nariai

– gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su verslu. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės, nedalyvauja visuotiniame dalininkų susirinkime, tačiau gauna verslo centro teikiamas paslaugas su nuolaida, pagal Visuotinio dalininkų susirinkimo protokole patvirtintus paslaugų įkainius. Taip pat asocijuoti nariai:

  • kviečiami į verslo centro organizuojamus renginius, seminarus, mokymus ir konferencijas;

  • gali pateikti informaciją apie savo įmonės veiklą verslo centro tinklalapyje;

  • gauna bendro pobūdžio informaciją apie kvietimus teikti projektines paraiškas bei kitas verslo finansavimo galimybes;

  • gali išsinuomoti verslo centro automobilį;

  • gauna nuolaidas komercinėms paslaugoms.