Projektas "Verslo pradžios ir verslo augimo priemonių diegimas Telšių rajone"

VšĮ Žemaitijos verslo centras įgyvendina pavienį projektą "Verslo pradžios ir verslo augimo priemonių diegimas Telšių rajone" (toliau - Projektas), kuriam Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 4-652 „Įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „Skatinti pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą“ poveiklės „Kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų, verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų „Spiečius“ potencialą. Vykdyti mentorystės programas, skirtas vystyti verslo idėjas ir jų įgyvendinimo strategijas. Teikti konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų.

Projekto tikslas - skatinti pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą.

Projekto tikslinė grupė - labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir verslininkai, išskyrus startuolius.

Projekto trukmė - 11/2023 - 12/2026.

Projekto vertė - 526786,73 Eur.

ES finansavimas - 447768,72 Eur.

Projekto partneris - Telšių rajono savivaldybė.