Žemaitijos verslo centro veikla:
 • Verslo informacijos, konsultacijų, mokymų paslaugų verslo pradžios, organizavimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą.

 • Patalpų, adreso, besisteigiančioms įmonėms, techninės ir biuro įrangos nuomos paslaugos.

 • Informacijos apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje kaupimas ir skleidimas, pažangių ekonomikos idėjų visuomenėje propagavimas.

 • Verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų organizavimas.

 • Tarpininkavimas užmezgant kontaktus tarp potencialių verslo partnerių.

 • Kitų verslumą ir verslo plėtrą skatinančių priemonių rengimas.

Žemaitijos verslo centras yra:
 • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys;

 • Asociacijos "Telšių turizmo klasteris narys;

 • Labdaros ir paramos fondo "Telšiai su Ukraina" vienas iš steigėjų;

 • Verslaus jaunimo klubo administratorius.

Žemaitijos verslo centro dalininkai:
 • Telšių rajono savivaldybė;

 • Lietuvos darbdavių konfederacija

Šiek tiek istorijos...

Telšių apskrities verslo inkubatorius buvo įkurtas 1998 m. siekiant skatinti smulkaus verslo plėtrą regione. Įstaigos steigėjai – Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Telšių rajono savivaldybė.

Nuo 2022 m. kovo 8 d. Telšių apskrities verslo inkubatorius pakeitė pavadinimą ir tapo Žemaitijos verslo centru.

Žemaitijos verslo centro tikslai:
Padėti

naujai besikuriančioms miesto ir regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

Ugdyti

verslo įmonių sugebėjimus prisitaikyti ir nepriklausomai veikti rinkoje.

Formuoti

verslo bendradarbiavimo tinklą mieste ir regione.

Vienyti

pastangas pritraukiant Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas.