Konsultavimo paslaugos

Verslo ir kitos informacijos teikimas – tai informacijos teikimas kliento pageidavimu. Besikreipiantiems dėl verslo ir kitos informacijos, stengiamasi suteikti visą reikiamą ir kliento poreikius atitinkančią informaciją.

Finansininko (konsultanto) paslauga

iki 2 kartų nemokamai įmonėms iki 5 m. teikiamos konsultacijos įmonės teisinės formos parinkimo, apskaitos ir mokesčių klausimais. Besikuriančioms ir įsikūrusioms įmonėms paraiškų paramai gauti iš ES fondų, programų ir kt. finansavimo šaltinių, tinkamos programos parinkimo ir paraiškos pildymo konsultacijos.

Teisininko (verslo teisės) konsultanto paslauga

t.y. teisinės rizikos suvaldymas. Teisininkas iki 2 valandų nemokamai konsultuos verslo subjektus (kurių veiklos vykdymo laikotarpis - iki 5 m.) standartinių sutarčių, intelektinės nuosavybės, darbo, duomenų apsaugos teisės, klausimais.

Konsultacija dėl investicijų pritraukimo

Kiekvienos įmonės atstovas turi galimybę kreiptis į komunikacijos specialistą dėl konsultavimo paslaugos.

Daugiau informacijos:

Verslo centro konsultanto paslauga

– jaunos įmonės konsultuojamos verslo finansavimo paieškos galimybių, darbų saugos, verslo plano rengimo bei kitais klausimais; bus padedama sukontaktuoti su kitomis kompetentingomis įstaigomis pagal poreikį.

Nuomos paslaugos

Žemaitijos verslo centrui nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų (t.y. konferencijos / posėdžių salės, mokymų klasės, biuro kabineto) kartu su baldais nuoma fiziniam arba juridiniam asmeniui.

Trumpalaikės nuomos paslaugos:

• Konferencijų salė
• Posėdžių salė
• Kabinetai konsultacijoms

Virtualaus biuro paslauga

- įmonės registracijos adreso suteikimas verslo centre. Kartu su įmonės registracijos adresu suteikiamos kitos paslaugos: korespondencijos priėmimas, pasitarimo kambario / biuro patalpos nuoma iki 4 val. per mėnesį nemokamai, nuotolinės konferencijos ZOOM platformoje iki 4 valandų per mėnesį nemokamai ir kt

Automobilio nuoma

Žemaitijos verslo centrui nuosavybės teise priklausančio automobilio nuoma tik asocijuotiems nariams.

Biuro patalpų nuoma

Žemaitijos verslo centrui nuosavybės teise priklausančių biuro arba gamybinių patalpų nuoma nuomininkui ne trumpesniam kaip 1 kalendorinio mėnesio laikotarpiui. Kartu su patalpų nuoma nuomininkui suteikiamos šios paslaugos: įmonės registracijos adresas, korespondencijos priėmimas, pastato apsaugos paslaugos, individualizuota vieta automobiliui parkuoti šalia pastato ir kt.

Darbas su jaunimu

  • Verslaus jaunimo klubo steigimas

  • Delegacijų iš ugdymo įstaigų priėmimas

  • Individualios konsultacijos

  • Partnerystė ir bendros veiklos su Telšių jaunimo centru, STEAM, Užimtumo tarnyba

  • Dalyvavimas projektinėse veiklose Erasmus+

Asocijuoti nariai

– gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su verslu. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės, nedalyvauja visuotiniame dalininkų susirinkime, tačiau gauna verslo centro teikiamas paslaugas su nuolaida, pagal Visuotinio dalininkų susirinkimo protokole patvirtintus paslaugų įkainius. Taip pat asocijuoti nariai:

  • kviečiami į verslo centro organizuojamus renginius, seminarus, mokymus ir konferencijas;

  • gali pateikti informaciją apie savo įmonės veiklą verslo centro tinklalapyje;

  • gauna bendro pobūdžio informaciją apie kvietimus teikti projektines paraiškas bei kitas verslo finansavimo galimybes;

  • gali išsinuomoti verslo centro automobilį.